หมอแมะ
ร้านชาจีน
ร้านเสื้อผ้าจีน (กี่เพ้า)
 
รักษาโดยการฝังเข็ม
ของเสริมมงคล
ของไหว้เทศกาล
 
สอนกังฟู
ร้านอาหารจีน
โรงเรียนสอนภาษาจีน